EcoHeat Latvia nodrošina siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu Latvijas pašvaldībām, uzstādot un pārvaldot modernas mobilas (pārvietojamas) šķeldas konteinertipa katlu mājas

Latvijā šādu pakalpojumu nodrošina tikai SIA EcoHeat Latvia

Uzņēmums šobrīd ir uzstādījis un pārvalda astoņas katlu mājas dažādās Latvijas pašvaldībās.

Pakalpojumi tiek sniegti uzstādot grupas uzņēmuma EcoHeat Tehnologies ražotas iekārtas,kas ir viens no modernākiem un vadošajiem siltumenerģijas iekārtu ražotajiem Baltijas un Skandināvijas valstīs.

Uzstādīto un jauno katlu māju
lokācijas

Klientu ieguvumi sadarbojoties ar EcoHeat

Klientiem nav jāveic kapitāla ieguldījumi par saviem līdzekļiem, kā arī nav jāuzņēmas iekārtu apkalpošanas, garantijas, u.c. potenciālie riski.

Tiek saglabāts esošais vai samazināts siltumenerģijas tarifs, situācijā, kad klientam nav jāveic savas investīcijas.

Iespējama iepriekšējā siltuma avota saglabāšana, jo mobilās iekārtas tiek novietotas un pieslēgtas paralēlā slēgumā ar esošo katlu māju.

Nav nepieciešams nodarbināt papildus cilvēkus.

Nepieciešamības gadījumā, iespējams palielināt jaudu, jo iespējama moduļu savienošana kaskādē.

Iekārtas atbilst ES izstrādātajām “zaļā kursa” un CO2 izmešu daudzuma samazinājuma vadlīnijas.

Radušies jautājumi?

Sandis Gromovs


Mūsu uzņēmumā strādā vairāk nekā 50 speciālistu, tostarp augsti kvalificēti inženieri, un mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze plaša spektra katlumāju komponentu ražošanā. Ja ir radušies kādi jautājumi par EcoHeat pakalpojumiem, tehnoloģijām vai ja vēlaties sadarboties, sazinieties ar mums jau šodien!

  Tel. nr.:(+371) 29185197