Mobilās katlumājas ar jaudu līdz 3000 kW

Mūsu transportējamās modulārās konteineru tipa katlu mājas ir pielāgotas un piegādātas pilnīgā darbības saderībā, lai atbilstu patērētāju un uzstādīšanas uzņēmumu prasībām. Sistemātiska un novatoriska pieeja produktu kvalitātes uzlabošanai mums ļauj izgatavot konteineru tipa katlu mājas ar jaudu no 250 kW līdz 3000 kW.

EcoHeat Technologies veic visu veidu darbus un pakalpojumus - no projektēšanas un dokumentācijas līdz apkures sistēmu uzstādīšanai un regulēšanai, kā arī palīdz risināt birokrātiskus saskaņošanas procesus.

Following the European “green” direction, EcoHeat offers only renewable resource-driven boiler houses, specializing in biomass heating solutions such as wood chips, sawdust, bark and  different mixtures.

Katlu māja tiek piegādāta ar visu nepieciešamo aprīkojumu. Lai nodrošinātu darbību, klientam jānodrošina elektrības pieslēgums, ūdens apgāde un kurināmais.