Mobilās katlumājas ar jaudu līdz 3000 kW

Mūsu transportējamās modulārās konteineru tipa katlu mājas ir pielāgotas un piegādātas pilnīgā darbības saderībā, lai atbilstu patērētāju un uzstādīšanas uzņēmumu prasībām. Sistemātiska un novatoriska pieeja produktu kvalitātes uzlabošanai mums ļauj izgatavot konteineru tipa katlu mājas ar jaudu no 250 kW līdz 3000 kW.

Steel Pro veic visu veidu darbus un pakalpojumus - no projektēšanas un dokumentācijas līdz apkures sistēmu uzstādīšanai un regulēšanai, kā arī palīdz risināt birokrātiskus saskaņošanas procesus.

Sekojot Eiropas “zaļajam” virzienam, Steel Pro piedāvā tikai katlumājas, kuras virza uz atjaunojamiem resursiem un kuras specializējas biomasas apkures risinājumos, piemēram, šķeldas, zāģu skaidu, mizas un dažādu maisījumu risinājumos.

Katlu māja tiek piegādāta ar visu nepieciešamo aprīkojumu. Lai nodrošinātu darbību, klientam jānodrošina elektrības pieslēgums, ūdens apgāde un kurināmais.