Individuālie kaskādes risinājumi

Tā kā klientiem varētu būt nepieciešama lielāka jauda, nekā sākotnēji plānots, ir plašas iespējas apvienot divas vai pat vairākas konteineru katlu mājas, kas tiek savienotas ar vienu kurināmā padeves iekārtu.

Atkarībā no gada jaudas slodzes, var būt nepieciešami divi katli, lai ar vienu no tiem nosegtu vasaras slodzi. 

Kaskādes risinājumiem var būt dažādi automatizācijas iestatījumi:

- Viens katls strādā ar stabilu nominālo jaudu galvenā/palīgiestatījuma iestatījumos, bet otrs nepārtraukti maina jaudu atbilstoši patērētāju pieprasījumam.

- Klonēšanas iestatījums- visas vienības darbojas, lai izpildītu līdzīgas jaudas prasības.